profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00121 / územní plán kuřim
lokalita: Kuřim, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim
projekt: 2007–2014
rozloha: 1737 ha


Město Kuřim s více než 10 tisíci obyvateli je vzdáleno cca 10 km severozápadně od Brna. Leží v hlavní jihomoravské rozvojové ose a má dobrou dopravní dostupnost, širokou nabídku pracovních příležitostí, rozsáhlou vybavenost a nabízí bydlení v dosahu kvalitního přírodního prostředí. Město tak skýtá protipól různým novodobým satelitům, a i díky tomu je jedním z mála dynamicky se rozvíjejících měst. Kuřim není klasickým historickým městem. Dlouho byla pouze vsí s hospodářským dvorem patřícím městu Brnu. Nejen díky tomu lze její stavební vývoj popsat jako „skokové přirůstání“. Město se skládá z několika víceméně samostatných struktur, svébytných čtvrtí s vlastními subcentry a vybaveností, které vznikaly ve vlnách. Jednotlivé části se pak, jako korálky na šňůře, obtáčí kolem dvou zalesněných hrástí Horky a Záruby. Územním plánem se snažíme tuto polycentrickou strukturu podpořit a dále rozvíjet, a to jak v celku, tak v detailu. Výsledkem by měla být soustava do značné míry samostatných lokalit (historické centrum, meziválečná a sorelová část Nad Tratí, novodobá sídliště Loučky a Díly, původní osada Podlesí a nová čtvrť Záhoří), které vytváří jeden celek spojený velkým parkem uprostřed.