profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00117z02 / změna č.2 – úp počenice-tetětice
lokalita: Počenice-Tetětice, Zlínský kraj
klient: obec Počenice-Tetětice
projekt: 2016
rozloha: 90,2 ha


Změna č.2 územního plánu vymezuje novou hranici zastavitelných ploch výroby a skladování. Dotýká se také podmínek budoucího rozvoje stávající mléčné farmy v Počenicích, podmínek pro zemědělské plochy a územní systém ekologické stability a podmínek pro umisťování zemědělských staveb.