profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00538 / obytný soubor štěpnice
lokalita: Štěpnice, Praha-Lysolaje
klient: Landia Management s.r.o.
spolupráce: Lukáš Fišer (vizualizace)
projekt: 2016
rozloha: 8,4 ha


Dolina – město jinak. Nová část města, kterou se ve vzájemné symbióze snaží vytvořit veřejný
a soukromý sektor – obec a developer. Pokus o návrh novodobého centra Lysolaj, jehož ambicí je doplnit chybějící veřejnou vybavenost, pro kterou už se ve stávající zástavbě nenašlo místo. Komunikačně bude území napojeno na stávající uliční síť ve čtyřech místech a bude doplněno několika průchody. Jádrem lokality by se měly stát dvě veřejná prostranství – náměstí a park. Náměstí je vymezené komunitním centrem (multifunkční sál a restaurace), bytovým domem s obecními byty, centrem služeb (ordinace lékaře, obchod s potravinami apod.) a přízemními atriovými rodinnými domy. Severněji situovaný park je na severu ohraničen mateřskou školkou zapuštěnou do stoupajícího terénu. Centrum je pak doplněno 40 rodinnými domy uspořádanými nálevkovitě v souladu s morfologií terénu. Celá lokalita je dotvořena novým sportovním areálem situovaným severovýchodně od řešeného území. Dualita celého návrhu je umocněna materiálovým řešením, kdy soukromé (reprezentováno rodinnými domy) je navrženo v kombinaci světlých omítek a kamenných zídek, zatímco veřejné (zahrnuje domy vymezující prostor náměstí) bude obloženo režným zdivem. Třetím doplňujícím elementem je park, jehož součástí je i částečně zapuštěná mateřská školka s vegetačním krytem střechy.