profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00548 / územní studie malá průmyslová zóna brněnská–východ
lokalita: Brněnská, Prostějov, Olomoucký kraj
klient: Statutární město Prostějov
projekt: 2016
rozloha: 15,8 ha


V územní studii je řešeno území mezi silnicemi R46 a II/433 na jihu Prostějova, navržené v územním plánu pro rozvoj smíšené výrobní zástavby a dopravní infrastrukturu, s podmínkou zpracování územní studie jako podkladu pro rozhodování o změnách v území.
Bylo zvoleno řešení, které zajišťuje kvalitní dopravní obsluhu území, respektuje vedení stávající cyklostezky a zároveň umožňuje variabilitu v budoucím rozčlenění území na jednotlivé areály různé velikosti. Navržena je obslužná komunikace souběžná se silnicí II/433, která je na tuto silnici napojena ve dvou okružních křižovatkách. V územní studii je prověřeno řešení, které počítá s umístěním spíše menších areálů, z nichž většina může být obsluhována ze tří vložených slepých komunikací a z hlavní komunikace je nutné napojit pouze malou část z nich.