profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00527 / územní studie hanácká pole
lokalita: U Zachara, Kroměříž, Jihomoravský kraj
klient: město Kroměříž
projekt: 2015
rozloha: 21,82 ha


Cílem územní studie je komplexní řešení daného území a vytvoření plnohodnotné obytné městské části, včetně jejího zapojení do území města. Nové řešení zahrnuje zejména podrobnější členění původní rozsáhlé rozvojové plochy všeobecného bydlení, které spočívá ve vymezení významných veřejných prostranství pro obsluhu území a v umístění nových ploch rekreační zeleně, včetně koncepce dopravní a technické infrastruktury.