profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00517 / územní studie sídliště hloučela
lokalita: sídliště Hloučela, Prostějov, Olomoucký kraj
klient: Statutární město Prostějov
projekt: 2015
rozloha: 18,5 ha


Cílem územní studie je odstranit či zmírnit deficit odstavných a parkovacích stání v sídlišti při zachování optimálního rozsahu veřejných prostranství a návrh jejich funkčního uspořádání. Je navrženo využití všech ploch v území a prostorová regulace rozvojových ploch vymezených územním plánem v severozápadní části území.