profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00451 / areál tos kuřim
lokalita: Kuřim, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim a ALTA CZ, KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, Slévárna Kuřim
spolupráce: Atelier DPK – Petr Soldán
projekt: 2015
rozloha: 36 ha


Urbanistická studie byla zpracována za účelem zapojení bývalého areálu TOS Kuřim do organismu města.
Uzavřený areál se nachází v průmyslové lokalitě na severu města již od roku 1942. V současnosti se jedná o komplex výrobních a skladovacích objektů v majetku různých firem.
Základní koncepcí navrhovaného řešení je otevření areálu směrem k městu. Stávající vjezdové brány a s nimi související objekty jsou zrušeny a jsou vytvořena odpovídající veřejná prostranství uvnitř stávajícího areálu, umožňující prostupnost území jak pro automobilovou dopravu, cyklodopravu, tak i pro pěší.
Nová páteřní komunikace začíná u sousedícího objektu Wellness a budoucího objektu sportovní haly Kuřim a pokračuje dále celým areálem. Stávající komunikační síť uvnitř areálu je v maximální možné míře respektována, hlavní komunikace jsou rozšířeny a propojeny.