profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00511 / územní studie podlesí – f016
lokalita: Podlesí, Kuřim, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim
projekt: 2015
rozloha: 1,3 ha


Předmětem územní studie je koordinace výstavby v lokalitě, která sice není rozsáhlá, ale jsou zde složitější majetkoprávní poměry a střetává se tu několik různých záměrů (výstavba kruhové křižovatky, nová parcelace v části řešeného území, řešení navržené územním plánem). Územní studie je podkladem pro další rozhodování samosprávy a státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území.