profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00475 / územní studie silnic II. třídy v sokolnicích
lokalita: Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, Žatčany a Měnín; Jihomoravský kraj
klient: Jihomoravský kraj
projekt: 2014
rozloha: 3293 ha


Cílem územní studie bylo detailněji prověřit vedení přeložek silnic II/416, II/418 a II/380 krajského významu v území mezi obcemi Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, Žatčany a Měnín. Nejvýznamnějšími limity využití území jsou koridory elektrických vedení VVN směřující k rozvodně Sokolnice a záplavová území Litavy a Říčky.
Byly navrženy čtyři varianty řešení přeložek silnic II. třídy. Následně byly posouzeny z hlediska územně plánovacího (vlivu na okolní obce), dopravně inženýrského, technického (posouzení případných střetů s elektrickými vedeními), ekonomického a z hlediska vlivů na životní prostředí (včetně soustavy Natura 2000).
Výstupem je doporučení nejvýhodnější varianty (respektive jejího koridoru), která může být zapracována do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do územních plánů obcí, případně může sloužit jako podklad pro další projekční fáze.