profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00435 / garáže u vodárny
lokalita: U vodárny, Brno, Jihomoravský kraj
klient: VUT v Brně
spolupráce: Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos
projekt: 2014
zastavěná plocha: 1519 m2
obestavěný prostor: 10980 m3


Na výrazně svažitém pozemku, na místě dnešního parkoviště, je navržen parkovací dům pro vysokoškolské zaměstnance. Stavba je hlavní fasádou orientována do ulice U vodárny a vytváří tak uliční frontu. Parkovací dům je třípodlažní, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, kapacita je 179 parkovacích míst. Vzhledem ke konfiguraci terénu má každé podlaží samostatný vjezd z okolních komunikací.
Konstrukční systém je monolitický železobetonový hlavicový skelet. Obvodovou konstrukci tvoří pod úrovní terénu monolitické železobetonové stěny, nad terénem potom sloupy a železobetonový monolitický parapet. Díky otevřené fasádě je objekt přirozeně větraný. Vjezdy jsou zvýrazněny použitím probarveného betonu.