profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00437 / dopravní terminál v šumperku
lokalita: ul. Jesenická, Šumperk, Olomoucký kraj
klient: město Šumperk
projekt: 2014
rozloha: 0,9 ha


Nový dopravní terminál má za cíl sdružit autobusovou a železniční dopravu do jednoho místa tak, aby už cestující při přestupu nebyli nuceni přecházet frekventovanou komunikaci v ulici Jesenické. Západní část řešeného území je určena pro parkování automobilů, východní část je vymezena výhradně pro nový autobusový terminál se zázemím cestujících. Nástupiště jsou řazena šikmo a jsou kryta velkoplošným zastřešením.