profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00403 / územní studie sts vyškov
lokalita: Tržiště, Vyškov, Jihomoravský kraj
klient: město Vyškov
projekt: 2013
rozloha: 1,3 ha


Areál bývalé STS ve Vyškově je jedním z městských brownfields. Nachází se v blízkosti městského centra, v lokalitě obytné zástavby.
V návrhu je území rozděleno obslužnou komunikací v režimu obytné zóny na dvě části. V severozápadní části navazuje obytný soubor na sousední obytnou zástavbu osmipodlažních panelových domů čtyřpodlažními bytovými domy (viladomy). Směrem na jihovýchod přechází zástavba do dvoupodlažních řadových rodinných domů, které přiléhají k říčce Hané a objemově tak navazují na nízkopodlažní řadovou zástavbu ulice Tržiště.