profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00416 / územní studie erbenova – fibichova
lokalita: Erbenova – Fibichova, Šumperk, Olomoucký kraj
klient: město Šumperk
projekt: 2013
rozloha: 21,7 ha


Sídliště „Erbenova – Fibichova“ se nachází v severní části města Šumperka v těsné blízkosti historického centra. Původní předměstí podél Bratrušovského potoka a předměstí Dolní Temenice byly na konci 70. let 20. století prakticky zlikvidovány a nahrazeny komplexem panelových sídlišť pro cca 2500 obyvatel, bez jakékoliv vazby na tehdejší urbanistickou strukturu města. Severozápadní část historického jádra tak zůstala zcela odkryta a dostala se do kontaktu s deskovými panelovými domy.
Cílem územní studie je doplnění stávající urbanistické struktury, organizace veřejných prostranství, která povede ke zpřehlednění území a snížení deficitu odstavných a parkovacích stání. Stávající struktura je doplněna nízkopodlažními komerčními objekty vymezujícími veřejná prostranství a dále dvěma parkovacími domy. Těžištěm sídliště se stává centrální veřejné prostranství před základní školou se sochařskými objekty zvířat rozmístěnými v elipsovité ploše symbolizující plochu zeměkoule. Na toto veřejné prostranství navazuje hlavní parková plocha sídliště. Nově navržený veřejný prostor v blízkosti soutoku Bratrušovského potoka a Temence vytváří hlavní nástupní platformu do prostoru sídliště. Úpravy nábřeží potoků umožní bezpečný přístup k vodní hladině a poskytnou obyvatelům města nové rekreační plochy.