profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00415 / územní studie náměstí svobody – čsl. armády
lokalita: nám. Svobody – Čsl. armády, Šumperk, Olomoucký kraj
klient: město Šumperk
projekt: 2013
rozloha: 11,2 ha


Řešené území se nachází v blízkosti historického centra Šumperka. Jeho součástí je zakončení pěší zóny na Hlavní třídě s prostorem tržiště.
Hlavním záměrem návrhu je zdůraznění městského charakteru veřejných prostranství, posílení a doplnění jejich společenské a rekreační funkce, posílení cyklistické a pěší infrastruktury v území a snížení deficitu počtu odstavných a parkovacích stání. Stávající převážně dopravní prostor náměstí Svobody je řešen tak, aby minimalizoval plochy komunikací. Díky nově vedenému propojení ulice 8. května s ulicí Čsl. armády vzniká na náměstí nová pěší plocha trojúhelníkového tvaru. Koncepce uvažuje se zavedením sdíleného dopravního prostoru (shared space) – tj. opatření pro maximální zklidnění dopravy a tím pro jasnou preferenci chodců a cyklistů.