profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00385 / územní plán kralice na hané
lokalita: Kralice na Hané, Olomoucký kraj
klient: městys Kralice na Hané
projekt: 2013
rozloha: 1267 ha


V územním plánu je řešeno správní území městyse Kralice na Hané, které sestává z katastrálních území Kralice na Hané a Vitonice na Hané. Zástavba městyse se skládá z několika částí – Kralice na Hané a Vitonice tvoří společně jádrové sídlo, od něj cca cca 2,5 km severně leží osada Kraličky a v západní části řešeného území (cca 3 km od Kralic) se rozkládá část prostějovské průmyslové zóny a samota Háj (bývalý mlýn). Dle údajů ČSÚ žilo k 31. 12. 2012 v Kralicích na Hané 1 488 obyvatel.
 Městys Kralice na Hané je součástí správního obvodu ORP Prostějov. Postavení Kralic v rámci regionu je výrazně ovlivněno jeho polohou v těsné blízkosti města Prostějova (5 km), který je pro Kralice hlavním centrem nadmístní vybavenosti a pracovních příležitostí. Silniční tahy v blízkosti obce (R46, II/434, II/150) zajišťují také dobrou vazbu na krajské město Olomouc (20 km) a na město Přerov (20 km). Místní část Kraličky je obsluhována železniční tratí č. 301 Nezamyslice – Olomouc, která umožňuje železniční spojení s Prostějovem a Olomoucí.
Územní plán vytváří vhodné podmínky pro zajištění rozvoje obce, a to především vymezením dostatečných rozvojových ploch pro bydlení, rekreaci, veřejnou infrastrukturu a podnikání na straně jedné a stabilizovaných a rozvojových ploch určených pro rozvoj a ochranu krajiny a zeleně na straně druhé. Navržená řešení zajišťují podmínky pro komplexní rozvoj obce v budoucích cca 20 až 30 letech.