profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00401 / územní plán třešť
lokalita: Třešť, Kraj Vysočina
klient: město Třešť
projekt: 2013–
rozloha: 4699 ha


Město Třešť leží na jihozápadě Moravy cca 20 km jižně od Jihlavy, skládá se ze čtyř částí (kromě samotné Třeště zahrnuje vesnice Bukovou, Čenkov a Slavice) a žije v něm necelých 6.000 obyvatel v cca 1.500 domech. První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy je připomínán farní kostel sv. Martina. Významného rozkvětu zaznamenala Třešť po 2. polovině 16. století především díky rozvoji soukenictví. Později zde vznikl průmysl oděvnický a strojírenský. Roku 1872 zde byla založena první česká měšťanská škola na Moravě. V roce 1898 byla otevřena železnice z Kostelce do Telče a v roce 1902 se Třešť dočkala povýšení na město.
Rozvoj města je navržen především uvnitř současně zastavěného území. Nové plochy jsou vymezeny především na západě, kde navazují na stávající strukturu města. Jedinečným území ve struktuře města Třešti je volné nezastavěné území podél Třešťského potoka. Niva je vhodná pro kombinaci volných ploch parkového charakteru a rekreačních zařízení (koupaliště, jezdecký sport, dětská hřiště apod.). Hranice zastavěného území Bukové, Čenkova i Salavic jsou také více méně zakonzervovány. Dochází zde pouze k drobným úpravám, které scelují jejich tvar. Územní plán vytváří vyvážený poměr mezi plochami pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci obyvatel města a chrání a rozvijí rekreační a hospodářské využití okolní krajiny.