profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00365 / územní plán blatec
lokalita: Blatec, Olomoucký kraj
klient: obec Blatec
projekt: 2012–
rozloha: 658 ha


Blatec je obec s cca 600 obyvateli. Nachází se 7 km jižně od Olomouce na pravém břehu řeky Moravy. Sídelní struktura Blatce je tvořena třemi sídelními jednotkami: vlastním Blatcem, lokalitou Kocanda, která se rozkládá podél silnice na Olomouc, a samotami okolo Blateckého mlýna u řeky Moravy. Blatec je typickou hanáckou vesnicí s dobře dochovanými velkými statky podél obdélníkové návsi, v jejímž středu je špalíček tvořený základní občanskou vybaveností. Rozvoj obytné zástavby navrhujeme východně od historické návsi, tj. v návaznosti na stávající uliční síť a novodobou zástavbu rodinných domů. Tu doplňujeme o základní občanskou vybavenost (obecní domov důchodců) a chybějící sídelní zeleň v podobě třech parků. Západně od historického jádra navrhujeme rozvoj zemědělské výroby. Pro Blatec jasně definujeme hranici mezi zástavbou a krajinou. Východní třetinu řešeného území v záplavové zóně řeky Moravy ponecháváme bez stavebního rozvoje.