profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00362 / výšina sv. metoděje
lokalita: Uherské Hradiště-Sady, Mařatice, Zlínský kraj
klient: město Uherské Hradiště
spolupráce: M.A. Vladimír Kovařík, ATEH – Ing. arch. Miloš Zimula
projekt: 2012–
realizace: 2013–
rozloha: 43,7 ha


Výšina sv. Metoděje se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště. Centrem území je významná archeologická lokalita Sady „Špitálky“ úzce spjatá s počátky křesťanství na Moravě. V územní studii je řešeno celkové koncepční začlenění lokality do města, včetně návaznosti na širší územní souvislosti. Hlavní náplní území je městský park doplněný prezentací archeologické památky a s ní spojeného nového objektu muzea. Základní motiv parku tvoří kruhový chodník lemovaný stromořadím, který prováže jednotlivé stávající i nově navržené pěší trasy a po svém obvodu vymezí 3 póly – 3 místa zastavení s rozdílnou funkční náplní – samotné archeologické naleziště, muzeum a plochu pro rekreaci jako doplněk funkce bydlení v těsné blízkosti lokality. Součástí návrhu je důstojné řešení prostoru bývalého židovského hřbitova, umístění městského mobiliáře, osvětlení a informačního systému. Tematické zaměření bude připomínat také sousoší sv. Cyrila a Metoděje.
Projekt byl publikován v katalogu Vize pro Plasy / Letní škola architektury 2013. [náhled]