profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00222 / územní plán olomouc
lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
klient: Statutární město Olomouc
projekt: 2009–2014
rozloha: 10336 ha


Olomouc leží v centru Moravy a s cca 100 000 obyvateli je pátým největším městem v České republice. Město bylo dlouho uzavřeno do hradeb vojenské pevnosti, ale po jejich zbourání koncem 19. století vznikl kolem města prstenec parků, který dnes odděluje historickou a novodobou zástavbu. Navrhli jsme zopakování tohoto motivu dál od středu města formou zeleného polokruhu, který kromě rekreační funkce plní i funkci hranice mezi městem a krajinou. Tato hranice do značné míry kopíruje věnec historických pevnůstek, které původně město chránily a dnes se stávají součástí jeho rekreačního zázemí. Dalším ryze olomouckým tématem je řeka Morava. Řeka sice městem protéká v těsném sousedství centra, ale jako by tu nebyla. Snažíme se podpořit její zapojení do organismu a života města. Posledním z důležitých témat je polycentričnost. Město se dnes člení na 26 katastrálních území, v podstatě odpovídajících původním historickým obcím. Navrhli jsme nové členění na 31 lokalit, které jsou většinou jasně definovány nějakou fyzicky existující linií. Ty jsme doplnili strukturou center a subcenter, která by měla území vrátit přirozenou rovnováhu místa, kde lze věci každodenní potřeby zajistit v okolí svého domu, a kde každý jasně vnímá svou lokální identitu a sounáležitost.